Konditionsbesiktning

Det bästa är såklart att vara förberedd. Om indikation på skada upptäcks i tid finns möjligheten att minimera skadans omfattning och därmed även minimera kostanden för åtgärdsarbeten. Vi utför konditionsbesiktningar genom en okulär kontroll där vi fuktindikerar utan förstörande ingrepp. Vi skräddarsyr besiktningen utefter dina önskemål. Kontakta oss så hjälper vi dig att förhindra dyra och onödiga vattenskador i våtutrymmen och kök.

Ett samtal så har du ditt på det torra.

08-730 50 30    info@humidus.se    jour 0708-23 20 09
Götgatan 1B, 172 30 Sundbyberg

ETT SAMTAL – SEDAN HAR DU DITT PÅ DET TORRA!