Fuktutredning

Misstänker du fukt men inte hittar något? Fuktskada inne i konstruktion är ofta osynlig och kan pågå länge innan den upptäcks. Detta leder ofta till att inomhusmiljön påverkas, i vissa fall med ohälsa och obehag. Humidus har auktoriserade provtagare hos Eurofins Pegasuslab och kunskap att utföra mikrobiella analyser. Kontakta oss om du upplever ohälsa som kan härledas till en fuktskada så hjälper vi dig att hitta orsaken.

Ett samtal så har du ditt på det torra.

08-730 50 30    info@humidus.se    jour 0708-23 20 09
Götgatan 1B, 172 30 Sundbyberg

ETT SAMTAL – SEDAN HAR DU DITT PÅ DET TORRA!