Besiktning av vattenskada

Så här börjar vi: Vår fukttekniker utför en besiktning där vi lokaliserar skadeorsaken. Vi mäter fukthalten och fastställer vattenskadans utbredning. Resultatet redovisas på en måttsatt skiss samt fotodokumenteras i en skaderapport där vi upprättar ett rambeskrivande åtgärdsförslag. Detta underlag kan även användas i kontakten med ditt försäkringsbolag. Kontakta oss så bokar vi in en tid då vi besiktigar din skada.

08-730 50 30    info@humidus.se    jour 0708-23 20 09
Götgatan 1B, 172 30 Sundbyberg

ETT SAMTAL – SEDAN HAR DU DITT PÅ DET TORRA!