LÄCKSÖKNING OCH SKADEUTREDNING

Dolda vattenläckage kan upplevas som hopplösa. Vi kan hjälpa dig med att hitta orsaken till läckaget. Vi har rätt kompetens och rätt utrustning så vi kan hjälpa dig spåra och hitta läckageplatserna. Allt dokumenteras och redovisas i en rapport som kan användas i kontakt med försäkringsbolag. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att hitta lösningen på ditt läckage.