Besiktning fukt eller vattenskada

Så här börjar vi: Vår fukttekniker utför en besiktning där vi lokaliserar skadeorsaken. Vi mäter fukthalten och fastställer vattenskadans utbredning. Resultatet redovisas på en måttsatt skiss samt fotodokumenteras i en skaderapport där vi upprättar ett rambeskrivande åtgärdsförslag. Detta underlag kan även användas i kontakten med ditt försäkringsbolag. Kontakta oss så bokar vi in en tid då vi besiktigar din skada.