1. Kontakt

Du kontaktar Humidus.

2. Besiktning av vattenskada

Vi bokar möte där vi utför en besiktning av skadan.

3. Skaderapport

Vi skriver en skaderapport. Rapporten kan användas i kontakten med ditt försäkringsbolag.

4. Åtgärdsarbete

Du anlitar byggföretag som ska utföra åtgärdsarbetet. Eller så hjälper vi dig med det också.

5. Torkning av vattenskada

Vi installerar rätt avfuktningsteknik och mäter kontinuerligt fuktnivån under torktiden.

6. Slutprotokoll

Vid uppnådda godkända fuktnivåer lämnar vi slutprotokoll och fuktskadan kan återställas.

08-730 50 30    info@humidus.se    jour 0708-23 20 09
Götgatan 1B, 172 30 Sundbyberg

ETT SAMTAL – SEDAN HAR DU DITT PÅ DET TORRA!