Uthyrning avfuktare

Avfuktare är en typ av torkutrustning. Jämfört med att värma upp eller ventilera bort fukt
och värme är avfuktning en energisnål metod. Hos oss kan du hyra avfuktare för såväl
små som stora fuktskador. Kapaciteten på våra avfuktare är från 200 m3 till 1000 m3.
Vi har ett stort utbud med olika typer av avfuktare som snabbt kan sättas in för torkning
av olika konstruktioner.

Sorptionsavfuktare

Våra sorptionsavfuktare är lätthanterliga,
självgående och tysta. De har bra kapacitet och
fi nns i många olika storlekar.
Sorptionsavfuktare fungerar så att den fuktiga luften
sugs in i en rotor som tar upp fukten som fi nns i
luften. Rotorn blir efter en tid mättad med fukt och
torkas då ut med hjälp av en värmare. Vattenmolekylerna
förångas när varm luft blåses igenom rotorn
och förs sedan ut ur utrymmet som våtluft.
Sorptionstekniken har ett brett arbetsområde och
avfuktar effektivt inom temperaturområde -20° till
+40°C. För att avfuktaren skall fungera optimalt
behöver utrymmet som skall avfuktas var tätt.
Metoden lämpar sig väl för avfuktning i krypgrund,
vind, källare och andra fuktiga utrymmen.
Med sorptionsavfuktare går det att skapa undertryck
i utrymmet där den installeras. Avfuktaren blåser
ut en viss mängd luft från utrymmet som därefter
inte återges. Genom denna funktion kan man i
krypgrunder, källare eller vindsutrymmen hindra
elak lukt från att komma in i bostadsutrymmet.

Kondesavfuktare

Med denna avfuktare får du tillbaka det mesta av
energin i form av värme. Samma luft cirkulerar hela
tiden. Metoden är därför mycket energisnål och lätt
att styra. Vid temperaturer över 15 grader är kondensavfuktare
det mest effektiva alternativet för att
torka en vattenskada. Kondensavfuktare används
exempelvis i poolrum eller torkrum.
Kondensavfuktare fungerar utmärkt som jouravfuktare.
Denna typ av avfuktare avger mer värme än
sorptionsavfuktare och ger vid hög luftfuktighet hög
effekt i förhållande till uttagen effekt.
Avfuktaren innehåller kylrör där den varma fuktiga
luften kondenserar. Vätskan leds sedan bort via en
slang till ett tappställe som till exempel en golvbrunn
eller ett handfat. Den kvarvarande varma luften går
sedan igenom en kompressor som skickar tillbaka
varm men avfuktad luft till utrymmet.
Kondensavfuktaren är en mycket effektiv vid temperaturer
över 15 grader Celsius.

Värmeplattor

Det fi nns många fördelar med att använda värmeplattor
från Humidus. De har en låg energiförbrukning,
hög temperatur och används för att påskynda
torkprocessen. De är helt ljudlösa och fi nns i olika
modeller och storlekar som anpassas efter olika
utrymmen, allt från större utrymmen till mindre ytor
som exempelvis under köksskåp.
Nyhet för i år är värmemattor i gummi som är lätthanterliga
och lätta att montera. Dessa kommer att
fi nnas som komplement till värmeplattorna.

Hjälpfl äktar

Hjälpfl äktar bidrar till att öka lufthastigheten i stora
rumsvolymer samtidigt som avfuktare används.
Detta gör att torkning av väggar, tak och golv
påskyndas och blir mer effektivt.

 

 

 

 

 

 

avfuktare

GD 290

avfuktare_sorptionsavfuktare

Kondensavfuktare

avfuktare_kondensavfuktare

Värmematta

avfuktare_matta

Värmeplattor

avfuktare_plattor

Hjälpfl äkt

avfuktare_flakt

Arbetsmetod vid fuktskada

STEG 1

STEG 1

Humidus kontaktas av
försäkringsbolag eller
förening/fastighetsägare.

STEG 2

STEG 2

Vi ringer och bokar möte där vi
utför besiktning av skadan och
upprättar mätprotokoll.

STEG 3

STEG 3

Vi skriver skaderapport till uppdragsgivaren
som ska utföra
eventuella reparationer.

STEG 4

STEG 4

Försäkringsbolaget anlitar
byggföretag som ska utföra
åtgärdsarbete.

STEG 5

STEG 5

Vi installerar rätt avfuktningsteknik
och mäter kontinueligt
fuktnivån under torktiden.

STEG 6

STEG 6

Vid uppnåtta godkända fuktnivåer
lämnar vi slutrapport och eventuella
reparationer kan ta vid.