Teknisk undersökning

Låt Humidus utföra en skadebesiktning i er bostadsrättsförening. Besiktningen omfattar våtutrymmen såsom badrum, dusch, wc samt under diskbänk i kök. En skadebesiktning är en bra förebyggande investering vid misstanke om exempelvis fuktskada. Om indikation på skador upptäcks tidigt fi nns möjlighet att minimera skadans omfattning och därmed kostnaderna för åtgärdsarbete. Våra besiktningsmän har mångårig erfarenhet av fuktskador. Vi skräddarsyr besiktningen efter era önskemål. Inga förstörande ingrepp på ytskikten när vi utför fuktindikeringarna. Vi vill förhindra vattenskador under diskbänkar, kylskåp och slitsar etc.

kontakta

Arbetsmetod vid fuktskada

1. KONTAKT

1. KONTAKT

Du kontaktar Humidus.

2. BESIKTNING AV VATTENSKADA

2. BESIKTNING AV VATTENSKADA

Vi bokar möte där vi utför en besiktning av skadan.

3. SKADERAPPORT

3. SKADERAPPORT

Vi skriver en skaderapport. Rapporten kan användas

i kontakten med ditt försäkringsbolag.

4. ÅTGÄRDSARBETE

4. ÅTGÄRDSARBETE

Du anlitar byggföretag som ska utföra åtgärdsarbetet.

Eller så hjälper vi dig med det också.

5. TORKNING AV VATTENSKADA

5. TORKNING AV VATTENSKADA

Vi installerar rätt avfuktningsteknik och mäter

kontinuerligt fuktnivån under torktiden.

6. SLUTPROTOKOLL

6. SLUTPROTOKOLL

Vid uppnådda godkända fuktnivåer lämnar vi

slutprotokoll och fuktskadan kan återställas.