Läcksökning

Dolda vattenläckage kan upplevas som hopplösa. Vi kan hjälpa dig med att hitta orsaken till läckaget.  Vi har rätt kompetens och rätt utrustning så vi kan hjälpa dig spåra och hitta läckageplatserna. Allt dokumenteras och redovisas i en rapport som kan användas i kontakt med försäkringsbolag. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att hitta lösningen på ditt läckage.

Ett samtal så har du ditt på det torra.

Arbetsmetod vid fuktskada

1. KONTAKT

1. KONTAKT

Du kontaktar Humidus.

2. BESIKTNING AV VATTENSKADA

2. BESIKTNING AV VATTENSKADA

Vi bokar möte där vi utför en besiktning av skadan.

3. SKADERAPPORT

3. SKADERAPPORT

Vi skriver en skaderapport. Rapporten kan användas

i kontakten med ditt försäkringsbolag.

4. ÅTGÄRDSARBETE

4. ÅTGÄRDSARBETE

Du anlitar byggföretag som ska utföra åtgärdsarbetet.

Eller så hjälper vi dig med det också.

5. TORKNING AV VATTENSKADA

5. TORKNING AV VATTENSKADA

Vi installerar rätt avfuktningsteknik och mäter

kontinuerligt fuktnivån under torktiden.

6. SLUTPROTOKOLL

6. SLUTPROTOKOLL

Vid uppnådda godkända fuktnivåer lämnar vi

slutprotokoll och fuktskadan kan återställas.