Konditionsbesiktning

Det bästa är såklart att vara förberedd. Om indikation på skada upptäcks i tid finns möjligheten att minimera skadans omfattning och därmed även minimera kostanden för åtgärdsarbeten. Vi utför konditionsbesiktningar genom en okulär kontroll där vi fuktindikerar utan förstörande ingrepp. Vi skräddarsyr besiktningen utefter dina önskemål. Kontakta oss så hjälper vi dig att förhindra dyra och onödiga vattenskador i våtutrymmen och kök.

Ett samtal så har du ditt på det torra.

kontakta

Arbetsmetod vid fuktskada

1. KONTAKT

1. KONTAKT

Du kontaktar Humidus.

2. BESIKTNING AV VATTENSKADA

2. BESIKTNING AV VATTENSKADA

Vi bokar möte där vi utför en besiktning av skadan.

3. SKADERAPPORT

3. SKADERAPPORT

Vi skriver en skaderapport. Rapporten kan användas

i kontakten med ditt försäkringsbolag.

4. ÅTGÄRDSARBETE

4. ÅTGÄRDSARBETE

Du anlitar byggföretag som ska utföra åtgärdsarbetet.

Eller så hjälper vi dig med det också.

5. TORKNING AV VATTENSKADA

5. TORKNING AV VATTENSKADA

Vi installerar rätt avfuktningsteknik och mäter

kontinuerligt fuktnivån under torktiden.

6. SLUTPROTOKOLL

6. SLUTPROTOKOLL

Vid uppnådda godkända fuktnivåer lämnar vi

slutprotokoll och fuktskadan kan återställas.