Skadebesiktning

Låt Humidus utföra en skadebesiktning i er bostadsrättsförening. Besiktningen omfattar våtutrymmen såsom badrum, dusch, wc samt under diskbänk i kök. En skadebesiktning är en bra förebyggande investering vid misstanke om exempelvis fuktskada. Om indikation på skador upptäcks tidigt fi nns möjlighet att minimera skadans omfattning och därmed kostnaderna för åtgärdsarbete. Våra besiktningsmän har mångårig  erfarenhet av fuktskador. Vi skräddarsyr besiktningen efter era önskemål. Inga förstörande ingrepp på ytskikten när vi utför fuktindikeringarna. Vi vill förhindra vattenskador under diskbänkar, kylskåp och slitsar etc.

kontakta

Arbetsmetod vid fuktskada

STEG 1

STEG 1

Humidus kontaktas av
försäkringsbolag eller
förening/fastighetsägare.

STEG 2

STEG 2

Vi ringer och bokar möte där vi
utför besiktning av skadan och
upprättar mätprotokoll.

STEG 3

STEG 3

Vi skriver skaderapport till uppdragsgivaren
som ska utföra
eventuella reparationer.

STEG 4

STEG 4

Försäkringsbolaget anlitar
byggföretag som ska utföra
åtgärdsarbete.

STEG 5

STEG 5

Vi installerar rätt avfuktningsteknik
och mäter kontinueligt
fuktnivån under torktiden.

STEG 6

STEG 6

Vid uppnåtta godkända fuktnivåer
lämnar vi slutrapport och eventuella
reparationer kan ta vid.