Fuktutredning

Misstänker du fukt men inte hittar något? Fuktskada inne i konstruktion är ofta osynlig och kan pågå länge innan den upptäcks. Detta leder ofta till att inomhusmiljön påverkas, i vissa fall med ohälsa och obehag. Humidus har auktoriserade provtagare hos Eurofins Pegasuslab och kunskap att utföra mikrobiella analyser. Kontakta oss om du upplever ohälsa som kan härledas till en fuktskada så hjälper vi dig att hitta orsaken.

Ett samtal så har du ditt på det torra.

Arbetsmetod vid fuktskada

1. KONTAKT

1. KONTAKT

Du kontaktar Humidus.

2. BESIKTNING AV VATTENSKADA

2. BESIKTNING AV VATTENSKADA

Vi bokar möte där vi utför en besiktning av skadan.

3. SKADERAPPORT

3. SKADERAPPORT

Vi skriver en skaderapport. Rapporten kan användas

i kontakten med ditt försäkringsbolag.

4. ÅTGÄRDSARBETE

4. ÅTGÄRDSARBETE

Du anlitar byggföretag som ska utföra åtgärdsarbetet.

Eller så hjälper vi dig med det också.

5. TORKNING AV VATTENSKADA

5. TORKNING AV VATTENSKADA

Vi installerar rätt avfuktningsteknik och mäter

kontinuerligt fuktnivån under torktiden.

6. SLUTPROTOKOLL

6. SLUTPROTOKOLL

Vid uppnådda godkända fuktnivåer lämnar vi

slutprotokoll och fuktskadan kan återställas.