Fuktskador

Varje fuktskada är unik och utan rätt hantering kan din fuktskada leda till en osund och obehaglig miljö för lång tid framöver. Men för att du ska minimera dyra och onödiga rivningsarbeten gör alltid våra tekniker en grundlig fuktutredning för att utreda skadans omfattning och utbredning. Till vår hjälp har vi den senaste tekniken inom avfuktning och provtagning. Därefter får du ett skräddarsytt åtgärdsförslag som säkerställer en torr och skadefri inomhusmiljö. Vår ambition är att du ska få hjälp direkt, utan några dröjsmål. Därför har vi alltid jour och samarbetar med flera stora försäkringsbolag.

kontakta
fuktskada-hus
fuktskada

Arbetsmetod vid fuktskada

1. KONTAKT

1. KONTAKT

Du kontaktar Humidus.

2. BESIKTNING AV VATTENSKADA

2. BESIKTNING AV VATTENSKADA

Vi bokar möte där vi utför en besiktning av skadan.

3. SKADERAPPORT

3. SKADERAPPORT

Vi skriver en skaderapport. Rapporten kan användas

i kontakten med ditt försäkringsbolag

4. ÅTGÄRDSARBETE

4. ÅTGÄRDSARBETE

Du anlitar byggföretag som ska utföra åtgärdsarbetet.

Eller så hjälper vi dig med det också.

5. TORKNING AV VATTENSKADA

5. TORKNING AV VATTENSKADA

Vi installerar rätt avfuktningsteknik och mäter

kontinuerligt fuktnivån under torktiden.

6. SLUTPROTOKOLL

6. SLUTPROTOKOLL

Vid uppnådda godkända fuktnivåer lämnar vi

slutprotokoll och fuktskadan kan återställas.