Fuktskador

Vår erfarenhet säger oss att varje fuktskada är
unik. Utan rätt hantering kan fuktskadan leda till
en osund boendemiljö under lång tid framöver.
För att våra kunder ska slippa kostsamma och
onödiga rivningsarbeten gör Humidus tekniker
alltid en grundlig fuktutredning för att kartlägga
skadans storlek och utbredning. Därefter skräddarsyr
vi ett åtgärdsförslag och säkerställer en
torr och skadefri inomhusmiljö.
Till vår hjälp har vi den senaste tekniken inom
avfuktning samt fuktprovtagningar.
Vår målsättning är att du som kund ska få hjälp
utan onödiga förseningar och därför satsar vi på
jourverksamhet och har tecknat avtal med fl era
stora försäkringsbolag.

kontakta
fuktskada-hus
fuktskada

Arbetsmetod vid fuktskada

STEG 1

STEG 1

Humidus kontaktas av
försäkringsbolag eller
förening/fastighetsägare.

STEG 2

STEG 2

Vi ringer och bokar möte där vi
utför besiktning av skadan och
upprättar mätprotokoll.

STEG 3

STEG 3

Vi skriver skaderapport till uppdragsgivaren
som ska utföra
eventuella reparationer.

STEG 4

STEG 4

Försäkringsbolaget anlitar
byggföretag som ska utföra
åtgärdsarbete.

STEG 5

STEG 5

Vi installerar rätt avfuktningsteknik
och mäter kontinueligt
fuktnivån under torktiden.

STEG 6

STEG 6

Vid uppnåtta godkända fuktnivåer
lämnar vi slutrapport och eventuella
reparationer kan ta vid.