Besiktning av vattenskada

Så här börjar vi: Vår fukttekniker utför en besiktning där vi lokaliserar skadeorsaken. Vi mäter fukthalten och fastställer vattenskadans utbredning. Resultatet redovisas på en måttsatt skiss samt fotodokumenteras i en skaderapport där vi upprättar ett rambeskrivande åtgärdsförslag. Detta underlag kan även användas i kontakten med ditt försäkringsbolag. Kontakta oss så bokar vi in en tid då vi besiktigar din skada.

Ett samtal så har du ditt på det torra.

Arbetsmetod vid fuktskada

1. KONTAKT

1. KONTAKT

Du kontaktar Humidus.

2. BESIKTNING AV VATTENSKADA

2. BESIKTNING AV VATTENSKADA

Vi bokar möte där vi utför en besiktning av skadan.

3. SKADERAPPORT

3. SKADERAPPORT

Vi skriver en skaderapport. Rapporten kan användas

i kontakten med ditt försäkringsbolag.

4. ÅTGÄRDSARBETE

4. ÅTGÄRDSARBETE

Du anlitar byggföretag som ska utföra åtgärdsarbetet.

Eller så hjälper vi dig med det också.

5. TORKNING AV VATTENSKADA

5. TORKNING AV VATTENSKADA

Vi installerar rätt avfuktningsteknik och mäter

kontinuerligt fuktnivån under torktiden.

6. SLUTPROTOKOLL

6. SLUTPROTOKOLL

Vid uppnådda godkända fuktnivåer lämnar vi

slutprotokoll och fuktskadan kan återställas.