Niklas Sundin

08-730 50 30
0708-23 20 00
niklas@humidus.se

Mikael Berglund

08-730 50 30
0708-23 20 03
mikael@humidus.se

Hans Thögersen

08-730 50 30
0708-23 20 02
hans@humidus.se

Humidus är ett tjänsteföretag med stor erfarenhet och spetskompetens inom fukt och energifrågor. Verksamheten drivs med fokus på kundens förväntningar.

Humidus arbetar för en hållbar affärsutveckling, vilket för oss innebär att begränsa den miljöpåverkan som uppstår i verksamheten samt att i samverkan

med våra intressenter arbeta med miljöfrågorna. För att infria eller gärna överträffa våra kunders förväntningar ska Humidus medarbetare alltid skapa kvalitet, engagemang och eftersträva ständiga förbättringar.

Detta gör Humidus genom att våra instrument och övrig utrustning är i ett mycket gott skick, vi har motiverade och engagerade medarbetare med hög kompetens, alla fukttekniker innehar ID06-kort. Vi satsar på en hög servicenivå och tillgänglighet som leder till goda relationer med våra samarbetspartners.

Vi har även kollektivavtal med Fastigo.
HUMIDUS AB
Götgatan 1B

08-730 50 30    info@humidus.se    jour 0708-23 20 09
Götgatan 1B, 172 30 Sundbyberg

ETT SAMTAL – SEDAN HAR DU DITT PÅ DET TORRA!