Gör en skadeanmälan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.
UPPDRAGSGIVARE

Namn *:                    

Förening *:                

Gatuadress*:             

Postnummer*:           

Ort*:                         

Telefon*:                   

E-post*:                    

Org nr/Pers nr*:         

Försäkringsbolag*:     

Skadenummer*:        

Objektbeskrivning*:                                                    

Skadeadress samma som uppdragsgivare?*:               Ja Nej

Skadebeskrivning