Gör en skadeanmälan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Uppdragsgivare/        
Namn på kund*:
(Namn på Brf, Företag eller Privatperson)

Org nr/Pers nr*:         

Skadeadress*:           

Ort*:                           

 

Beställare namn*:      

Beställare tel*:           

Beställare e-post*:     

 

Fakturaadress*:         

Postnummer*:           

Ort*:                           

Faktura                      
referens/märkning*:

Faktura via e-post*:  Ja Nej

 

Försäkringsbolag*:    

Skadenummer*:        

 

Skadebeskrivning