Våra tjänster
Uthyrning av avfuktare

Uthyrning av avfuktare

Teknisk undersökning

Teknisk undersökning

Besiktning

Besiktning

Fuktskador

Fuktskador

Det här är Humidus

Vi är ett tjänsteföretag med mångårig erfarenhet inom fuktbesiktningar och vattenskador.

Vi arbetar förebyggande med besiktning
och rådgivning vid fukt- och vattenskador i boendemiljö.

Arbetsmetod vid fuktskada
1. KONTAKT

1. KONTAKT

Humidus kontaktas av
försäkringsbolag eller
förening/fastighetsägare.

2. FUKTBESIKTNING

2. FUKTBESIKTNING

Vi bokar möte där vi utför
besiktning av skadan och
upprättar mätprotokoll.

3. SKADERAPPORT

3. SKADERAPPORT

Vi skriver skaderapport till
uppdragsgivaren som ska
utföra eventuella reparationer.

4. ÅTGÄRDSARBETE

4. ÅTGÄRDSARBETE

Försäkringsbolaget anlitar
byggföretag som ska utföra
åtgärdsarbete.

5. TORKNING

5. TORKNING

Vi installerar rätt avfuktningsteknik
och mäter kontinueligt
fuktnivån under torktiden.

6. SLUTRAPPORT

6. SLUTRAPPORT

Vid uppnåtta godkända
fuktnivåer lämnar vi slutrapport
och eventuella reparationer kan
ta vid.