08-730 50 30    info@humidus.se    jour 0708-23 20 09
Götgatan 1B, 172 30 Sundbyberg

ETT SAMTAL – SEDAN HAR DU DITT PÅ DET TORRA!

Med anledning av mediarapportering i SVT Plus, 3 December 2019

Det som skett är att vår kund fått ett felaktigt protokoll gällande sitt badrum.

Humidus upptäckte felet och agerade genom att rätta till felet, och skickade
ett nytt protokoll där det klart och tydligt stod att badrummet ej var fuktskadat.

Det är dessvärre ofrånkomligt att fel inträffar.

Humidus strävar efter att rättvist värdera händelser,
och i de fall det finns ett berättigat krav söker vi återgälda kundvänligt och enkelt…