Humidus tar händelserna med Covid-19 på största möjliga allvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har full verksamhet, men med vissa försiktighetsåtgärder. All återrapportering i affärssystemet samt rapportskrivningar utförs i hemmet, som även är tjänstestället därifrån fukttekniker åker direkt ut till kunderna. Detta för att undvika onödiga kontakter inne på Humidus kontor samt med människor utomhus.

Vid tidsbokningar riskbedömer fuktteknikern hälsoläget med kunden och hör även om kund varit i riskzoner som utpekats av Folkhälsomyndigheten.

08-730 50 30    info@humidus.se    jour 0708-23 20 09
Götgatan 1B, 172 30 Sundbyberg

ETT SAMTAL – SEDAN HAR DU DITT PÅ DET TORRA!